02126473760

:آدرس کارخانه

اتوبان پردیس ، عوارضی اول ، جاده قدیم پردیس، شهرک صنعتی خرمدشت ، کوچه چهارم غربی، پلاک  144

شماره تماس:02177214594  

 :شعب

پاسداران ،  پایینتر از برج سفید ، بین نیستان چهارم و پنجم پلاک208   

شماره های تماس:    02126473735و02126474760

: کد پستی 

1653371414

فرم تماس

8 + 6 =